Bộ thủ tiếng Trung

214 bo thu tieng trung

1. Bộ thủ và ý nghĩa của bộ thủ :

Bộ thủ là thành phần cơ bản và cốt yếu cấu tạo nên chữ viết trong tiếng Trung. Trong tiếng Trung có tất cả 214 bộ thủ, phần lớn những bộ thủ này không thể phân tách ra nữa nếu không chúng sẽ trở nên vô nghĩa. Một chữ Hán sẽ được cấu tạo từ một hay nhiều bộ Thủ ghép lại với nhau, từ bộ thủ có thể đoán được sơ lược ý nghĩa của từ. Các thành phần không thuộc bộ thủ của chữ thường liên quan đến việc biểu âm (cách đọc của từ), hoặc ngược lại. Học bộ thủ sẽ giúp chúng ta có thể phân loại chữ Hán, dễ dàng nhớ mặt chữ và nghĩa. Hiện nay có rất nhiều từ điển tiếng Hán xây dựng theo hình thức tra cứu theo các bộ vì như vậy sẽ tiết kiệm được phần lớn thời gian tra cứu.

2. Các nét của 214 bộ thủ trong tiếng Hán :

Trong từ điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ. 214 bộ thủđược sắp xếp theo số lượng nét viết, trong các từ điển chữ Hán cách sắp xếp các bộ thủ này thường theo cách xếp của Từ Điển Khang Hy (康煕辞典), từ điển xuất hiện lần đầu tiên đời nhà Thanh ở Trung Quốc.
  • Cách đọc và ý nghĩa của 214 bộ thủ :

a, Bộ thủ 1 nét:

1 nhất số một
2 Kǔn cổn nét sổ
3 Zhǔ chủ điểm, chấm
4 丿 Piě phiệt nét sổ xiên qua trái
5 ất vị trí thứ hai trong thiên can
6 Jué quyết nét sổ có móc

b, Bộ thủ 2 nét:

7 Èr nhị số hai
8 Tóu đầu chỉ biểu thị nét chữ
9 Rén nhân người
10 Rén nhân người
11 rù  nhập vào
12 bát số tám
13 Jiōng quynh vùng biên giới xa; hoang địa
14 mịch trùm khăn lên
15 Bīng băng nước đá
16 kỷ ghế nhựa
17 Kǎn khảm há miệng
18 dāo đao con dao, cây đao (vũ khí)
19 lực sức mạnh
20 bao bao bọc
21 chuỷ cái thìa (cái muỗng)
22 fāng phương tủ đựng
23 hệ che đậy, giấu giếm
24 shí thập số mười
25 bốc xem bói
26 jié tiết đốt tre
27 hàn hán sườn núi, vách đá
28 khư, tư riêng tư
29 yòu hựu lại nữa, một lần nữa

c,Bộ thủ 3 nét:

30 kǒu khẩu cái miệng
31 wéi vi vây quanh
32 thổ đất
33 shì kẻ sĩ
34 zhǐ trĩ đến ở phía sau
35 sūi tuy đi chậm
36 tịch đêm tối
37 đại to lớn
38 nữ nữ giới, con gái, đàn bà
39 tử con; tiếng tôn xưng: «Thầy», «Ngài»
40 mián miên mái nhà mái che
41 cùn thốn đơn vị «tấc» (đo chiều dài)
42 xiǎo tiểu nhỏ bé
43 wāng uông yếu đuối
44 shī thi xác chết, thây ma
45 chè triệt mầm non, cỏ non mới mọc
46 shān sơn núi non
47 chuān xuyên sông ngòi
48 gōng công người thợ, công việc
49 kỷ bản thân mình
50 jīn cân cái khăn
51 gān can thiên can, can dự
52 yāo yêu nhỏ nhắn
53 广 ān nghiễm mái nhà
54 yǐn dẫn bước dài
55 gǒng củng chắp tay
56 dặc bắn, chiếm lấy
57 gōng cung cái cung (để bắn tên)
58 kệ đầu con nhím
59 shān sam lông tóc dài
60 chì xích bước chân trái

d, Bộ thủ 4 nét

61 心 (忄) xīn tâm quả tim, tâm trí, tấm lòng
62 qua cây qua (một thứ binh khí dài)
63 hộ cửa một cánh
64 手(扌) shǒu thủ tay
65 zhī chi cành nhánh
66 攴(攵) phộc đánh khẽ
67 wén văn văn vẻ, văn chương, vẻ sáng
68 dōu đẩu cái đấu để đong
69 jīn cân cái búa, rìu
70 fāng phương vuông
71 không
72 nhật ngày, mặt trời
73 yuē viết nói rằng
74 yuè nguyệt tháng, mặt trăng
75 mộc gỗ, cây cối
76 qiàn khiếm khiếm khuyết, thiếu vắng
77 zhǐ chỉ dừng lại
78 dǎi đãi xấu xa, tệ hại
79 shū thù binh khí dài
80 chớ, đừng
81 tỷ so sánh
82 máo mao lông
83 shì thị họ
84 khí hơi nước
85 水(氵) shǔi thuỷ nước
86 火(灬) huǒ hỏa lửa
87 zhǎo trảo móng vuốt cầm thú
88 phụ cha
89 yáo hào hào âm, hào dương (Kinh Dịch)
90 爿(丬) qiáng tường mảnh gỗ, cái giường
91 piàn phiến mảnh, tấm, miếng
92 nha răng
93 níu ngưu trâu
94 犬 (犭) quản khuyển con chó

e, Bộ thủ 5 nét

95 xuán huyền màu đen huyền, huyền bí
96 ngọc đá quý, ngọc
97 guā qua quả dưa
98 ngõa ngói
99 gān cam ngọt
100 shēng sinh sinh đẻ, sinh sống
101 yòng dụng dùng
102 tián điền ruộng
103 疋( 匹) thất đơn vị đo chiều dài, tấm (vải)
104 nạch bệnh tật
105 bát gạt ngược lại, trở lại
106 bái bạch màu trắng
107 da
108 mǐn mãnh bát dĩa
109 mục mắt
110 máo mâu cây giáo để đâm
111 shǐ thỉ cây tên, mũi tên
112 shí thạch đá
113 示 (礻) shì thị; kỳ chỉ thị; thần đất
114 róu nhựu vết chân, lốt chân
115 hòa lúa
116 xué huyệt hang lỗ
117 lập đứng, thành lập

f, Bộ thủ 6 nét

118 zhú trúc tre trúc
119 mễ gạo
120 糸 (糹, 纟) mịch sợi tơ nhỏ
121 fǒu phẫu đồ sành
122 网 (罒, 罓) wǎng võng cái lưới
123 yáng dương con dê
124 羽(羽) lông vũ
125 lǎo lão già
126 ér nhi mà, và
127 lěi lỗi cái cày
128 ěr nhĩ tai (lỗ tai)
129 duật cây bút
130 ròu nhục thịt
131 chén thần bầy tôi
132 tự tự bản thân, kể từ
133 zhì chí đến
134 jiù cữu cái cối giã gạo
135 shé thiệt cái lưỡi
136 chuǎn suyễn sai suyễn, sai lầm
137 zhōu chu cái thuyền
138 gèn cấn quẻ Cấn (Kinh Dịch); dừng, bền cứng
139 sắc màu, dáng vẻ, nữ sắc
140 艸(艹) cǎo thảo cỏ
141 vằn vện của con hổ
142 chóng trùng sâu bọ
143 xuè huyết máu
144 xíng hành đi, thi hành, làm được
145 衣(衤) y áo
146 á che đậy, úp lên

g, Bộ thủ 7 nét

147 見(见) jiàn kiến trông thấy
148 jué giác góc, sừng thú
149 yán ngôn nói
150 cốc khe nước chảy giữa hai núi, thung lũng
151 dòu đậu hạt đậu, cây đậu
152 shǐ thỉ con heo, con lợn
153 zhì trãi loài sâu không chân
154 貝(贝) bèi bối vật báu
155 chì xích màu đỏ
156 走 (赱) zǒu tẩu đi, chạy
157 túc chân, đầy đủ
158 shēn thân thân thể, thân mình
159 車(车) chē xa chiếc xe
160 xīn tân cay
161 chén thần nhật, nguyệt, tinh; thìn (12 chi)
162 辵 (辶 ) chuò sước chợt bước đi chợt dừng lại
163 邑(阝) ấp vùng đất, đất phong cho quan
164 yǒu dậu một trong 12 địa chi
165 biàn biện phân biệt
166 dặm; làng xóm

h, Bộ thủ 8 nét

167 jīn kim kim loại; vàng
168 長(镸 , 长) cháng trường dài; lớn (trưởng)
169 門 (门) mén môn cửa hai cánh
170 阜 (阝- ) phụ đống đất, gò đất
171 dài đãi kịp, kịp đến
172 zhuī truy, chuy chim đuôi ngắn
173 mưa
174 青(靑) qīng thanh màu xanh
175 fēi phi không
176 面(靣) miàn diện mặt, bề mặt
177 cách da thú; thay đổi, cải cách
178 韋(韦) wéi vi da đã thuộc rồi
179 jiǔ phỉ, cửu rau phỉ (hẹ)

i, Bộ thủ 9 nét

180 yīn âm âm thanh, tiếng
181 頁(页) hiệt đầu; trang giấy
182 風(凬, 风) fēng phong gió
183 飛(飞 ) fēi phi bay
184 食(飠, 饣 ) shí thực ăn
185 shǒu thủ đầu
186 xiāng hương mùi hương, hương thơm

k, Bộ thủ 10 nét

187 馬(马) con ngựa
188 cốt xương
189 gāo cao cao
190 biāo bưu, tiêu tóc dài; sam (shān)=cỏ phủ mái nhà
191 dòu đấu vị trí thứ hai trong thiên can
192 chàng sưởng rượu nếp; bao đựng cây cung
193 cách tên một con sông xưa; (lì)= cái đỉnh
194 gǔi quỷ con quỷ

l, Bộ thủ 11 nét

195 魚(鱼) ngư con cá
196 鳥(鸟) niǎo điểu con chim
197 lỗ đất mặn
198 鹿 lộc con hươu
199 麥(麦) mạch lúa mạch
200 ma cây gai

m,Bộ thủ 12 nét

201 huáng hoàng màu vàng
202 shǔ thử lúa nếp
203 hēi hắc màu đen
204 zhǐ chỉ may áo, khâu vá

o, Bộ thủ 13 nét

205 mǐn mãnh con ếch; cố gắng (mãnh miễn)
206 dǐng đỉnh cái đỉnh
207 cổ cái trống
208 shǔ thử con chuột

p, Bộ thủ 14 nét

209 tỵ cái mũi
210 齊 (斉 , 齐 ) tề ngang bằng, cùng nhau

q, Bộ thủ 15 nét

211 齒 (齿, 歯 ) chǐ xỉ răng

r, Bộ thủ 16 nét

212 龍 (龙 ) lóng long con rồng
213 龜 (亀, 龟 ) guī quy con rùa

s,Bộ thủ 17 nét

214 yuè dược sáo 3 lỗ

Trong 214 bộ có 50 bộ là được sử dụng được sử dụng nhiều nhất và xuất hiện nhiều nhất trong các chữ Hán hiện đại :

1. 人 nhân (亻) 2.  刀 đao (刂) 3.  力 lực 4. 口 khẩu 5. 囗 vi 6. 土 thổ
7. 大 đại   8. 女 nữ 9. 宀 miên 10. 山 sơn 11. 巾 cân 12. 广 nghiễm
13. 彳 xích 14. 心 tâm (忄) 15. 手 thủ (扌) 16. 攴 phộc (攵) 17. 日 nhật 18. 木 mộc
19. 水 thuỷ (氵) 20. 火 hoả (灬) 21. 牛 ngưu 22. 犬 khuyển 23. 玉 ngọc 24. 田 điền
25. 疒 nạch   26. 目 mục 27. 石 thạch 28. 禾 hoà 29. 竹 trúc 30. 米 mễ
31. 糸 mịch 32. 肉 nhục 33.艸 thảo (艹) 34. 虫 trùng 35. 衣 y (衤) 36. 言 ngôn
37. 貝 bối 38. 足 túc 39. 車 xa 40. 辶 sước 41. 邑 ấp阝+ (phải) 42. 金kim
43. 門 môn 44. 阜 phụ 阝- (trái) 45. 雨  vũ 46. 頁 hiệt 47. 食 thực 48. 馬 mã
49. 魚 ngư 50. 鳥 điểu    

3. Cách học các bộ thủ :

  • Trước hết, ta cần nắm rõ được ý nghĩa của các bộ thủ để dễ dàng đoán được nghĩa của các chữ. Ngoài ra chúng ta cũng nên nhớ thêm vị trí thường đứng của các bộ thủ trong chữ Hán. Vị trí của các bộ thủ không cố định mà nó biến đổi linh hoạt trong từng chữ, có thể ở bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới hoặc bao xung quanh. Phương pháp chiết tự (chẻ chữ, phân tích chữ) là một cách nhớ chữ Trung Quốc nhanh và hiệu quả.
  • Học bộ thủ qua hình ảnh : Tiếng Trung thuộc loại chữ tượng hình nên việc học các chữ qua những hình ảnh tương quan tương đồng với chữ hay tương đồng với ý nghĩa của chữ là khá phổ biến
  • Học bộ thủ qua thơ: Chúng ta cũng có thể học các bộ thủ qua bài thơ diễn thủ ca gồm 82 câu
  • Tuy nhiên, để nhớ được các bộ thủ cách tốt nhất vẫn là chăm chỉ viết nhiều và đọc nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *